برچسبها
نکته فنی 21 مرداد ماه خودروکار؛
تنظیم نبودن فرمان خودرو یکی از ساده ترین راه های... تشخیص ایراد در زاویه چرخ ها و نیاز خودرو به... تنظیم آن ها است اما دلیل به هم خوردن تنظیم... فرمان چیست ...
به گزارش خبرنگار خودروکار خودروها بر اثر استفاده دچار آسیب... اصلی ترین این ایراد ها به هم خوردن زاویه چرخ... امر به هم خوردن زاویه فرمان خودرو است اگر با... خودرو خود در مسیری مستقیم حرکت می کنید اما فرمان...
کد خبر: ۲۷۴۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۱


نکته فنی 1 تیر ماه خودروکار؛
تنظیم نبودن فرمان خودرو یکی از ساده ترین راه های... تشخیص ایراد در زاویه چرخ ها و نیاز خودرو به... تنظیم آن ها است اما دلیل به هم خوردن تنظیم... فرمان چیست ...
به گزارش خبرنگار خودروکار خودروها بر اثر استفاده دچار آسیب... اصلی ترین این ایراد ها به هم خوردن زاویه چرخ... امر به هم خوردن زاویه فرمان خودرو است اگر با... خودرو خود در مسیری مستقیم حرکت می کنید اما فرمان...
کد خبر: ۲۶۲۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱


نکته فنی 14 دی ماه خودروکار؛
تنظیم نبودن فرمان خودرو یکی از ساده ترین راه های... تشخیص ایراد در زاویه چرخ ها و نیاز خودرو به... تنظیم آن ها است اما دلیل به هم خوردن تنظیم... فرمان چیست ...
به گزارش خبرنگار خودروکار خودروها بر اثر استفاده دچار آسیب... اصلی ترین این ایراد ها به هم خوردن زاویه چرخ... امر به هم خوردن زاویه فرمان خودرو است اگر با... خودرو خود در مسیری مستقیم حرکت می کنید اما فرمان...
کد خبر: ۲۲۴۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۴


نکته فنی 22 مرداد ماه خودروکار؛
تنظیم نبودن فرمان خودرو یکی از ساده ترین راه های... تشخیص ایراد در زاویه چرخ ها و نیاز خودرو به... تنظیم آن ها است اما دلیل به هم خوردن تنظیم... فرمان چیست ...
به گزارش خبرنگار خودروکار خودروها بر اثر استفاده دچار آسیب... اصلی ترین این ایراد ها به هم خوردن زاویه چرخ... امر به هم خوردن زاویه فرمان خودرو است اگر با... خودرو خود در مسیری مستقیم حرکت می کنید اما فرمان...
کد خبر: ۱۸۹۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۲


نکته فنی 1 تیر ماه خودروکار؛
تنظیم نبودن فرمان خودرو یکی از ساده ترین راه های... تشخیص ایراد در زاویه چرخ ها و نیاز خودرو به... تنظیم آن ها است اما دلیل به هم خوردن تنظیم... فرمان چیست ...
به گزارش خبرنگار خودروکار خودروها بر اثر استفاده دچار آسیب... اصلی ترین این ایراد ها به هم خوردن زاویه چرخ... امر به هم خوردن زاویه فرمان خودرو است اگر با... خودرو خود در مسیری مستقیم حرکت می کنید اما فرمان...
کد خبر: ۱۷۵۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۱


نکته فنی 25 بهمن ماه «خودروکار»
تنظیم نبودن فرمان خودرو یکی از ساده ترین راه های... تشخیص ایراد در زاویه چرخ ها و نیاز خودرو به... تنظیم آن ها است اما دلیل به هم خوردن تنظیم... فرمان چیست ...
به گزارش خبرنگار خودروکار خودروها بر اثر استفاده دچار آسیب... اصلی ترین این ایراد ها به هم خوردن زاویه چرخ... امر به هم خوردن زاویه فرمان خودرو است اگر با... خودرو خود در مسیری مستقیم حرکت می کنید اما فرمان...
کد خبر: ۱۴۴۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵


خودروکار|اخبار خودرو ایران و جهان|khodrocar.com

آخرین اخبار