برچسبها
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۲۹۸ ترددشمار فعال... درصد افزایش تردد را نشان می دهد ...
سامانه های ترددشمار و گشت های شعب راهداری سراسر کشور... تردد در آن ها به روال عادی در جریان است... هزار و ۲۹۸ ترددشمار فعال در محور های برون شهری... نسبت به روز قبل ۵ درصد افزایش تردد را نشان...
کد خبر: ۴۶۸۷۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۰


آخرین وضعیت راه‌های کشور در نهم تیرماه؛
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۲۸۷ ترددشمار فعال... درصد افزایش تردد را نشان می دهد ...
سامانه های ترددشمار و گشت های شعب راهداری سراسر کشور... تردد در آن ها به روال عادی در جریان است... هزار و ۲۸۷ ترددشمار فعال در محور های برون شهری... نسبت به روز قبل ۴ درصد افزایش تردد را نشان...
کد خبر: ۴۶۸۵۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۵/۰۹


آخرین وضعیت راه‌های کشور در ششم تیرماه؛
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۲۹۴ ترددشمار فعال... ۷ درصد افزایش تردد را نشان می دهد ...
سامانه های ترددشمار و گشت های شعب راهداری سراسر کشور... تردد در آن ها به روال عادی در جریان است... هزار و ۲۹۴ ترددشمار فعال در محور های برون شهری... نسبت به روز قبل ۱ ۷ درصد افزایش تردد را...
کد خبر: ۴۶۸۲۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۵/۰۶


آخرین وضعیت راه‌های کشور در پنجم تیرماه؛
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۳۲۸ ترددشمار فعال... درصد افزایش تردد را نشان می دهد ...
سامانه های ترددشمار و گشت های شعب راهداری سراسر کشور... تردد در آن ها به روال عادی در جریان است... هزار و ۳۲۸ ترددشمار فعال در محور های برون شهری... نسبت به روز قبل ۹ درصد افزایش تردد را نشان...
کد خبر: ۴۶۸۱۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۵/۰۵


مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد:
مرکز مدیریت راه های کشور از افزایش تردد ۴ ۲...
از دوربین های نظارتی سامانه های ترددشمار و گشت های... های مواصلاتی کشور باز و تردد در آن ها به... و ۳۱۶ ترددشمار فعال در محور های برون شهری نسبت... به روز قبل ۴ ۲ درصد افزایش تردد را نشان...
کد خبر: ۴۶۷۸۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۵/۰۳


آخرین وضعیت راه‌های کشور در ۲۹ تیرماه؛
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۳۳۶ ترددشمار فعال... ۶ درصد افزایش تردد را نشان می دهد ...
سامانه های ترددشمار و گشت های شعب راهداری سراسر کشور... تردد در آن ها به روال عادی در جریان است... هزار و ۳۳۶ ترددشمار فعال در محور های برون شهری... نسبت به روز قبل ۷ ۶ درصد افزایش تردد را...
کد خبر: ۴۶۷۳۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۹


و بلوچستان شاهد کاهش تردد وسایل نقلیه بودند که البته...
تحلیل وضعیت تردد در بازه زمانی ۱۸ تا ۲۴ تیر... ماه متوسط تردد روزانه بین استانی یک میلیون و ۷۴۵... افزایش را تجربه کرده است نکته جالب توجه در این... در این گزارش میزان تردد وسایل نقلیه سبک یعنی همان...
کد خبر: ۴۶۷۰۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۷


وضعیت جاده‌های کشور در ۲۷ تیرماه؛
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۲۲۰ ترددشمار فعال... ۶ درصد افزایش تردد را نشان می دهد ...
سامانه های ترددشمار و گشت های شعب راهداری سراسر کشور... تردد در آن ها به روال عادی در جریان است... هزار و ۲۲۰ ترددشمار فعال در محور های برون شهری... نسبت به روز قبل ۱ ۶ درصد افزایش تردد را...
کد خبر: ۴۶۶۹۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۷


وضعیت راه‌های کشور در ۲۲ تیر ماه؛
اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۳۱۶ ترددشمار فعال در... درصد افزایش تردد را نشان می دهد ...
سامانه های ترددشمار و گشت های شعب راهداری سراسر کشور... تردد در آن ها به روال عادی در جریان است... هزار و ۳۱۶ ترددشمار فعال در محور های برون شهری... نسبت به روز قبل ۰ ۴ درصد افزایش تردد را...
کد خبر: ۴۶۶۱۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۲


وضعیت راه‌های کشور در ۱۲ تیر ماه؛
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۳۱۲ ترددشمار فعال... ۴ درصد افزایش تردد را نشان می دهد ...
سامانه های ترددشمار و گشت های شعب راهداری سراسر کشور... تردد در آن ها به روال عادی در جریان است... هزار و ۳۱۲ ترددشمار فعال در محور های برون شهری... نسبت به روز قبل ۳ ۴ درصد افزایش تردد را...
کد خبر: ۴۶۳۸۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲


وضعیت راه‌های کشور در ۱۰ تیر ماه؛
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۳۳۰ ترددشمار فعال... ۹ درصد افزایش تردد را نشان می دهد ...
سامانه های ترددشمار و گشت های شعب راهداری سراسر کشور... تردد در آن ها به روال عادی در جریان است... هزار و ۳۳۰ ترددشمار فعال در محور های برون شهری... نسبت به روز قبل ۲ ۹ درصد افزایش تردد را...
کد خبر: ۴۶۳۶۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۰


وضعیت راه‌های کشور در ۹ تیر ماه؛
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۳۲۳ ترددشمار فعال... ۵ درصد افزایش تردد را نشان می دهد ...
سامانه های ترددشمار و گشت های شعب راهداری سراسر کشور... تردد در آن ها به روال عادی در جریان است... هزار و ۳۲۳ ترددشمار فعال در محور های برون شهری... نسبت به روز قبل ۰ ۵ درصد افزایش تردد را...
کد خبر: ۴۶۳۴۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۹


وضعیت راه‌های کشور در پنج تیر ماه؛
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۶۶ ترددشمار فعال در محور های... برون شهری نسبت به روز قبل ۲ ۴ درصد افزایش... تردد را نشان می دهد ...
سامانه های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور در... ذکر شده مابقی محور های مواصلاتی کشور باز و تردد... شبانه روز گذشته آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۶۶ ترددشمار فعال... ۴ درصد افزایش تردد را نشان می دهد همچنین سهم...
کد خبر: ۴۶۲۳۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۵


وضعیت راه‌های کشور در سوم تیر ماه؛
اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۲۹۵ ترددشمار فعال در... درصد افزایش تردد را نشان می دهد ...
سامانه های ترددشمار و گشت های شعب راهداری سراسر کشور... تردد در آن ها به روال عادی در جریان است... هزار و ۲۹۵ ترددشمار فعال در محور های برون شهری... نسبت به روز قبل ۶ ۷ درصد افزایش تردد را...
کد خبر: ۴۶۲۱۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۳


وضعیت راه‌های کشور در دوم تیر ماه؛
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۹۲ ترددشمار فعال در محور های... برون شهری نسبت به روز قبل ۰ ۵ درصد افزایش... تردد را نشان می دهد ...
سامانه های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور در... ذکر شده مابقی محور های مواصلاتی کشور باز و تردد... شبانه روز گذشته آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۹۲ ترددشمار فعال... ۵ درصد افزایش تردد را نشان می دهد همچنین سهم...
کد خبر: ۴۶۱۸۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۲


وضعیت راه‌های کشور در یکم تیر ماه؛
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۹۲ ترددشمار فعال در محور های... برون شهری نسبت به روز قبل ۲ ۸ درصد افزایش... تردد را نشان می دهد ...
سامانه های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور در... ذکر شده مابقی محور های مواصلاتی کشور باز و تردد... شبانه روز گذشته آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۹۲ ترددشمار فعال... ۸ درصد افزایش تردد را نشان می دهد همچنین سهم...
کد خبر: ۴۶۱۶۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۱


وضعیت راه‌های کشور در ۳۰ خرداد؛
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۸۰ ترددشمار فعال در محور های... برون شهری نسبت به روز قبل ۲ درصد افزایش تردد...
سامانه های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور در... ذکر شده مابقی محور های مواصلاتی کشور باز و تردد... شبانه روز گذشته آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۸۰ ترددشمار فعال... درصد افزایش تردد را نشان می دهد همچنین سهم وسایل...
کد خبر: ۴۶۱۲۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۳۰


وضعیت راه‌های کشور در ۲۷ خرداد؛
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۲۹۱ ترددشمار فعال... ۵ درصد افزایش تردد را نشان می دهد ...
سامانه های ترددشمار و گشت های شعب راهداری سراسر کشور... تردد در آن ها به روال عادی در جریان است... هزار و ۲۹۱ ترددشمار فعال در محور های برون شهری... نسبت به روز قبل ۴ ۵ درصد افزایش تردد را...
کد خبر: ۴۶۰۷۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۷


وضعیت راه‌های کشور در ۲۵ خرداد؛
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۰۷ ترددشمار فعال در محور های... برون شهری نسبت به روز قبل ۱ ۱ درصد افزایش... تردد را نشان می دهد ...
سامانه های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور در... ذکر شده مابقی محور های مواصلاتی کشور باز و تردد... شبانه روز گذشته آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۰۷ ترددشمار فعال... ۱ درصد افزایش تردد را نشان می دهد همچنین سهم...
کد خبر: ۴۶۰۱۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵


وضعیت راه‌های کشور در ۲۲ خرداد؛
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۷۱ ترددشمار فعال در محور های... برون شهری نسبت به روز قبل ۰ ۱ درصد افزایش... تردد را نشان می دهد ...
سامانه های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور در... ذکر شده مابقی محور های مواصلاتی کشور باز و تردد... شبانه روز گذشته آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۷۱ ترددشمار فعال... ۱ درصد افزایش تردد را نشان می دهد همچنین سهم...
کد خبر: ۴۵۹۳۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۲


خودروکار|اخبار خودرو ایران و جهان|khodrocar.com

آخرین اخبار