برچسبها
وضعیت محور‌های مواصلاتی در ۲۴ آذر؛
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۸۷ ترددشمار فعال در محور های... تردد را نشان می دهد ...
سامانه های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور در... ذکر شده مابقی محور های مواصلاتی کشور باز و تردد... شبانه روز گذشته آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۸۷ ترددشمار فعال... ۵ درصد افزایش تردد را نشان می دهد همچنین سهم...
کد خبر: ۴۱۷۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۴


وضعیت محور‌های مواصلاتی در ۲۳ آذر؛
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۸۵ ترددشمار فعال در محور های... تردد را نشان می دهد ...
سامانه های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور در... ذکر شده مابقی محور های مواصلاتی کشور باز و تردد... شبانه روز گذشته آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۸۵ ترددشمار فعال... ۱ درصد افزایش تردد را نشان می دهد همچنین سهم...
کد خبر: ۴۱۶۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۳


وضعیت محور‌های مواصلاتی در ۲۲ آذر؛
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۶۴ ترددشمار فعال در محور های... تردد را نشان می دهد ...
سامانه های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور در... ذکر شده مابقی محور های مواصلاتی کشور باز و تردد... شبانه روز گذشته آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۶۴ ترددشمار فعال... ۸ درصد کاهش تردد را نشان می دهد همچنین سهم...
کد خبر: ۴۱۶۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۲


وضعیت محور‌های مواصلاتی در ۲۰ آذر؛
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۸۰ ترددشمار فعال در محور های... تردد را نشان می دهد ...
سامانه های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور در... ذکر شده مابقی محور های مواصلاتی کشور باز و تردد... شبانه روز گذشته آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۸۰ ترددشمار فعال... ۱ درصد افزایش تردد را نشان می دهد همچنین سهم...
کد خبر: ۴۱۶۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۰


وضعیت محور‌های مواصلاتی در ۱۹ آذر؛
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۷۳ ترددشمار فعال در محور های... تردد را نشان می دهد ...
سامانه های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور در... ذکر شده مابقی محور های مواصلاتی کشور باز و تردد... شبانه روز گذشته آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۷۳ ترددشمار فعال... ۹ درصد افزایش تردد را نشان می دهد همچنین سهم...
کد خبر: ۴۱۶۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۹


وضعیت محور‌های مواصلاتی در ۱۸ آذر؛
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۷۴ ترددشمار فعال در محور های... تردد را نشان می دهد ...
سامانه های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور در... ذکر شده مابقی محور های مواصلاتی کشور باز و تردد... شبانه روز گذشته آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۷۴ ترددشمار فعال... ۲ درصد افزایش تردد را نشان می دهد همچنین سهم...
کد خبر: ۴۱۵۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۸


وضعیت محور‌های مواصلاتی در ۱۷ آذر؛
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۴۶ ترددشمار فعال در محور های... تردد را نشان می دهد ...
سامانه های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور در... ذکر شده مابقی محور های مواصلاتی کشور باز و تردد... شبانه روز گذشته آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۴۶ ترددشمار فعال... ۶ درصد کاهش تردد را نشان می دهد همچنین سهم...
کد خبر: ۴۱۵۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۷


وضعیت محور‌های مواصلاتی در ۱۶ آذر؛
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۷۴ ترددشمار فعال در محور های... تردد را نشان می دهد ...
سامانه های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور در... ذکر شده مابقی محور های مواصلاتی کشور باز و تردد... شبانه روز گذشته آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۷۴ ترددشمار فعال... ۴ درصد افزایش تردد را نشان می دهد همچنین سهم...
کد خبر: ۴۱۵۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۶


با ادامه طرح محدودیت تردد بین مراکز استان ها و...
به گزارش خودروکار ممنوعیت تردد خودروهای شخصی در جاده های... گوید محدودیت تردد که شامل ممنوعیت ورود پلاک های غیربومی... محدودیت ها ترددهای جاده ای در مقایسه با مدت زمان... هفته گذشته ۳۰۰هزار خودرو به دلیل بی توجهی به ممنوعیت...
کد خبر: ۴۱۵۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۵


وضعیت محور‌های مواصلاتی در ۱۵ آذر؛
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۷۲ ترددشمار فعال در محور های... تردد را نشان می دهد ...
سامانه های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور در... ذکر شده مابقی محور های مواصلاتی کشور باز و تردد... شبانه روز گذشته آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۷۲ ترددشمار فعال... ۳ درصد کاهش تردد را نشان می دهد همچنین سهم...
کد خبر: ۴۱۴۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۵


طی شبانه روز گذشته آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۷۸۲ ترددشمار... ۶ ۱ درصد کاهش تردد را نشان می دهد ...
سامانه های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور در... ذکر شده مابقی محور های مواصلاتی کشور باز و تردد... شبانه روز گذشته آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۷۸۲ ترددشمار فعال... ۱ درصد کاهش تردد را نشان می دهد همچنین سهم...
کد خبر: ۴۱۴۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۴


وضعیت محور‌های مواصلاتی در ۱۳ آذر؛
اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۷۸۲ ترددشمار فعال در... درصد افزایش تردد را نشان می دهد ...
سامانه های ترددشمار و گشت های شعب راهداری سراسر کشور... تردد در آن ها به روال عادی در جریان است... هزار و ۷۸۲ ترددشمار فعال در محور های برون شهری... نسبت به روز قبل ۱ ۳ درصد افزایش تردد را...
کد خبر: ۴۱۴۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۳


کرد جرایم سنگین جمله ممنوعیت رانندگی تا یک سال و...
کد خبر: ۴۱۴۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۳


وضعیت محور‌های مواصلاتی در ۱۲ آذر؛
اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۲۷۸ ترددشمار فعال در... درصد کاهش تردد را نشان می دهد ...
سامانه های ترددشمار و گشت های شعب راهداری سراسر کشور... تردد در آن ها به روال عادی در جریان است... هزار و ۲۷۸ ترددشمار فعال در محور های برون شهری... نسبت به روز قبل ۰ ۴ درصد کاهش تردد را...
کد خبر: ۴۱۴۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۲


وضعیت محور‌های مواصلاتی در ۱۱ آذر
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۷۵ ترددشمار فعال در محور های... تردد را نشان می دهد ...
سامانه های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور در... ذکر شده مابقی محور های مواصلاتی کشور باز و تردد... شبانه روز گذشته آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۷۵ ترددشمار فعال... ۶ درصد کاهش تردد را نشان می دهد همچنین سهم...
کد خبر: ۴۱۴۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۱


وضعیت محور‌های مواصلاتی در ۱۰ آذر
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۶۰ ترددشمار فعال در محور های... برون شهری نسبت به روز قبل ۰ ۶درصد کاهش تردد...
سامانه های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور در... ذکر شده مابقی محور های مواصلاتی کشور باز و تردد... شبانه روز گذشته آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۵۰ ترددشمار فعال... ۶ درصد کاهش تردد را نشان می دهد همچنین سهم...
کد خبر: ۴۱۳۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۰


ممنوعه تردد در شهر خبر داد ...
اعمال محدودیت های شبانه تردد از ساعت 21 تا 4... پلاک یا پوشاندن آن سعی در تردد در ساعات غیرمجاز... کردن یا پوشاندن پلاک در ساعات ممنوعیت تردد برخورد می... از انجام ترددهای غیرضروری در سطح شهر خودداری کنند تا...
کد خبر: ۴۱۳۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۹


وضعیت محور‌های مواصلاتی در ۹ آذر
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۶۰ ترددشمار فعال در محور های... تردد را نشان می دهد ...
سامانه های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور در... ذکر شده مابقی محور های مواصلاتی کشور باز و تردد... شبانه روز گذشته آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۶۰ ترددشمار فعال... ۹ درصد کاهش تردد را نشان می دهد همچنین سهم...
کد خبر: ۴۱۳۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۹


وضعیت محور‌های مواصلاتی در ۸ آذر
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۶۳ ترددشمار فعال در محور های... تردد را نشان می دهد ...
سامانه های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور در... ذکر شده مابقی محور های مواصلاتی کشور باز و تردد... شبانه روز گذشته آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۶۳ ترددشمار فعال... ۵ درصد کاهش تردد را نشان می دهد همچنین سهم...
کد خبر: ۴۱۳۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۸


وضعیت محور‌های مواصلاتی در ۶ آذر
طی شبانه روز گذشته آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۷۷ ترددشمار... ۰ ۴ درصد کاهش تردد را نشان می دهد ...
سامانه های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور در... ذکر شده مابقی محور های مواصلاتی کشور باز و تردد... شبانه روز گذشته آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۷۷ ترددشمار فعال... ۴ درصد کاهش تردد را نشان می دهد همچنین سهم...
کد خبر: ۴۱۲۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۶


خودروکار|اخبار خودرو ایران و جهان|khodrocar.com

آخرین اخبار