برچسبها
وضعیت محور‌های مواصلاتی در ۱۰ شهریور
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۴ ترددشمار فعال در محور های... تردد را نشان می دهد ...
سامانه های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور در... ذکر شده مابقی محور های مواصلاتی کشور باز و تردد... شبانه روز گذشته براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۴ ترددشمار... ۲۵ ۸ درصد افزایش تردد را نشان می دهد همچنین...
کد خبر: ۳۸۹۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۰


ترافیک سنگین در برخی مقاطع محور کندوان گفت تردد وسایل...
از سامانه های ترددشمار برخط و دوربین های نظارت تصویری... تردد در آن ها به روال عادی جریان دارد افزایش... تردد ثبت شده در شبانه روز گذشته در جاده ها... بر اساس رصد تعداد 2243 دستگاه ترددشمار جاده ای نسبت...
کد خبر: ۳۸۹۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۷


اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۲۴۳ ترددشمار فعال در... درصد افزایش تردد را نشان می دهد ...
سامانه های ترددشمار و گشت های شعب راهداری سراسر کشور... تردد در آن ها به روال عادی در جریان است... هزار و ۲۴۳ ترددشمار فعال در محور های برون شهری... نسبت به روز قبل ۲۱ ۵ درصد افزایش تردد را...
کد خبر: ۳۸۹۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۷


مرکز مدیریت اطلاعات راه‌ها و حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرد؛
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۲۶ ترددشمار فعال در محور های... تردد را نشان می دهد ...
سامانه های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور در... ذکر شده مابقی محور های مواصلاتی کشور باز و تردد... شبانه روز گذشته براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۲۶ ترددشمار... ۵ ۲ درصد افزایش تردد را نشان می دهد همچنین...
کد خبر: ۳۸۸۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۵


مرکز مدیریت اطلاعات راه‌ها و حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرد؛
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۳۸ ترددشمار فعال در محور های... تردد را نشان می دهد ...
سامانه های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور در... ذکر شده مابقی محور های مواصلاتی کشور باز و تردد... شبانه روز گذشته براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۳۸ ترددشمار... ۲ ۵ درصد افزایش تردد را نشان می دهد همچنین...
کد خبر: ۳۸۸۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۴


مرکز مدیریت اطلاعات راه‌ها و حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرد؛
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۴۹ ترددشمار فعال در محور های... تردد را نشان می دهد ...
سامانه های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور در... ذکر شده مابقی محور های مواصلاتی کشور باز و تردد... شبانه روز گذشته براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۴۹ ترددشمار... ۰ ۹ درصد کاهش تردد را نشان می دهد همچنین...
کد خبر: ۳۸۷۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۲


مرکز مدیریت اطلاعات راه‌ها و حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرد؛
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۳۰ ترددشمار فعال در محور های... تردد را نشان می دهد ...
سامانه های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور در... ذکر شده مابقی محور های مواصلاتی کشور باز و تردد... شبانه روز گذشته براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۳۰ ترددشمار... ۳ ۳ درصد کاهش تردد را نشان می دهد همچنین...
کد خبر: ۳۸۷۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۱


مرکز مدیریت اطلاعات راه‌ها و حمل و نقل جاده‌ای:
اطلاعات دریافتی از ترددشمارهای فعال در محور های برون شهری... نسبت به روز قبل ۴ ۵ درصد افزایش تردد را...
سامانه های ترددشمار و گشت های شعب راهداری سراسر کشور... تردد در آن ها به روال عادی در جریان است... هزار و ۲۴۸ ترددشمار فعال در محور های برون شهری... نسبت به روز قبل ۴ ۵ درصد افزایش تردد را...
کد خبر: ۳۸۷۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۳۰


از دوربین های نظارت تصویری و سامانه های ترددشمار برخط... تردد در آن ها به روال عادی جریان دارد ترافیک... تونل شماره یک و تردد روان در محورهای کندوان و... بیشتر شد وی اظهار کرد کل تردد ثبت شده در...
کد خبر: ۳۸۷۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۹


مرکز مدیریت اطلاعات راه‌ها و حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرد؛
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۳۴ ترددشمار فعال در محور های... تردد را نشان می دهد ...
سامانه های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور در... ذکر شده مابقی محور های مواصلاتی کشور باز و تردد... شبانه روز گذشته براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۳۴ ترددشمار... ۱ ۹ درصد افزایش تردد را نشان می دهد همچنین...
کد خبر: ۳۸۶۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۹


مرکز مدیریت اطلاعات راه‌ها و حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرد؛
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۳۶ ترددشمار فعال در محور های... تردد را نشان می دهد ...
سامانه های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور در... ذکر شده مابقی محور های مواصلاتی کشور باز و تردد... شبانه روز گذشته براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۳۶ ترددشمار... ۰ ۴ درصد افزایش تردد را نشان می دهد همچنین...
کد خبر: ۳۸۶۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۸


مرکز مدیریت اطلاعات راه‌ها و حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرد؛
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۲۲۷ ترددشمار فعال... ۵ درصد کاهش تردد را نشان می دهد ...
سامانه های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور در... ذکر شده مابقی محور های مواصلاتی کشور باز و تردد... و ۲۲۷ ترددشمار فعال در محور های برون شهری نسبت... به روز قبل ۲ ۵ درصد کاهش تردد را نشان...
کد خبر: ۳۸۶۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۷


مرکز مدیریت اطلاعات راه‌ها و حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرد؛
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۲۱۶ ترددشمار فعال... ۲ درصد کاهش تردد را نشان می دهد ...
سامانه های ترددشمار و گشت های شعب راهداری سراسر کشور... تردد در آن ها به روال عادی در جریان است... هزار و ۲۱۶ ترددشمار فعال در محور های برون شهری... نسبت به روز قبل ۲ ۲ درصد کاهش تردد را...
کد خبر: ۳۸۵۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵


ترددشمار فعال در محور های برون شهری نسبت به روز... قبل ۲ ۶ درصد افزایش تردد را نشان می دهد...
ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور در حال حاضر... مابقی محور های مواصلاتی کشور باز و تردد در آن... گذشته براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۰ ترددشمار فعال در... درصد افزایش تردد را نشان می دهد همچنین سهم وسایل...
کد خبر: ۳۸۵۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۴


مرکز مدیریت اطلاعات راه‌ها و حمل و نقل جاده‌ای:
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۲۰۳ ترددشمار فعال... ۸ درصد کاهش تردد را نشان می دهد ...
دریافتی از ۲ هزار و ۲۰۳ ترددشمار فعال در محور... کاهش تردد را نشان می دهد همچنین سهم وسایل نقلیه... سنگین ۱۵ ۶ درصد اوج تردد بین ساعات ۱۹ الی... ۲۰ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صورت...
کد خبر: ۳۸۵۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۲


کندوان تردد وسایل نقلیه از ساعت 15 تا 24 روز... سمت مرزن آباد و در محور هراز تردد از ساعت...
نظارت تصویری و سامانه های ترددشمار برخط در حال حاضر... اغلب جاده های کشور باز است و تردد در آن... قزوین-تهران و تهران-قزوین/ تردد روان در جاده های شمال وی... از تردد روان در محورهای هراز کندوان و فیروزکوه آزادراه...
کد خبر: ۳۸۵۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۲


مرکز مدیریت اطلاعات راه‌ها و حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرد؛
تردد در محور های چالوس هراز و فیروزکوه آزادراه تهران...
سامانه های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور در... ذکر شده مابقی محور های مواصلاتی کشور باز و تردد... و ۲۲۶ ترددشمار فعال در محور های برون شهری نسبت... به روز قبل ۸ درصد کاهش تردد را نشان می...
کد خبر: ۳۸۵۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۱


مرکز مدیریت اطلاعات راه‌ها و حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرد؛
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۲۳۷ ترددشمار فعال... ۴ درصد افزایش تردد را نشان می دهد ...
سامانه های ترددشمار و گشت های شعب راهداری سراسر کشور... تردد در آن ها به روال عادی در جریان است... هزار و ۲۳۷ ترددشمار فعال در محور های برون شهری... نسبت به روز قبل ۳ ۴ درصد افزایش تردد را...
کد خبر: ۳۸۴۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۰


مرکز مدیریت اطلاعات راه‌ها و حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرد؛
اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۲۲۷ ترددشمار فعال در... افزایش تردد را نشان می دهد ...
سامانه های ترددشمار و گشت های شعب راهداری سراسر کشور... تردد در آن ها به روال عادی در جریان است... هزار و ۲۲۷ ترددشمار فعال در محور های برون شهری... نسبت به روز قبل ۶ درصد افزایش تردد را نشان...
کد خبر: ۳۸۴۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۹


ممنوعیت تردد کامیون در هراز گفت در محور هراز تردد...
نظارت تصویری و سامانه های ترددشمار برخط در حال حاضر... اغلب جاده های کشور باز است و تردد در آن... پارک جنگلی آمل و بایجان از تردد روان در محور... کل تردد ثبت شده در شبانه روز گذشته در جاده...
کد خبر: ۳۸۴۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۸


خودروکار|اخبار خودرو ایران و جهان|khodrocar.com

آخرین اخبار