کد خبر : ۳۰۰۱۰
تاریخ انتشار : ۲۳ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۵
معاون امور گمرکی گمرک ایران گفت: در مجموع ۲۲۷ دستگاه خودرو در گمرک خرمشهر متوقف است که مطابق بررسی‌های صورت پذیرفته، از این تعداد، ۷۳ دستگاه خودرو، سفارش آمریکا و ۱۵۴ دستگاه خودرو، بالای ۲۵۰۰ سی سی اعلام شده که سفارش آن کشور نیستند.

به گزارش خودروکار، معاون امور گمرکی گمرک ایران در خصوص خودرو‌های سواری موجود در منطقۀ آزاد اروند گفت: در مجموع ۲۲۷ دستگاه خودرو در گمرک خرمشهر متوقف است که مطابق بررسی‌های صورت پذیرفته، از این تعداد، ۷۳ دستگاه خودرو، سفارش آمریکا و ۱۵۴ دستگاه خودرو، بالای ۲۵۰۰ سی سی اعلام شده که سفارش آن کشور نیستند.

آخرین وضعیت خودرو‌های ترخیص شده و موجود در بنادر، مناطق ویژه و آزاد و گمرکات کشور

معاون امورگمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران به منظور شفاف سازی اخبار منتشره در خصوص خودرو، جزئیات تازه‌ای از آخرین وضعیت خودرو‌های ترخیص شده و نیز خودرو‌های موجود در بنادر، مناطق ویژه، آزاد و گمرکات کشور را تشریح کرد.

مهرداد جمال ارونقی در خصوص آخرین وضعیت خودرو‌های مانده در گمرک گفت: در یک بررسی کلی، می‌توان آخرین وضعیت خودرو‌های سواری ترخیص شده پس از اجرای مصوبۀ ۱۳۷۱۶۱‏/ت ۵۶۰۲۳ ه مورخ ۱۶‏/۱۰‏/۱۳۹۷ هیأت محترم وزیران و اصلاحیه مربوطه و همچنین خودرو‌های سواری موجود در بنادر، مناطق ویژه و آزاد و گمرکات کشور را که هنوز نسبت به ترخیص آن‌ها اقدام نشده است حاکی از آن است که
خودرو‌های سواری ترخیص شده در اجرای تصویب نامۀ شمارۀ ۱۳۷۱۶۱‏/ت ۵۶۰۲۳ ه مورخ ۱۶‏/۱۰‏/۱۳۹۷ هیأت محترم وزیران و اصلاحیه مربوطه طی تصویب نامۀ شمارۀ ۱۸۴۷۲‏/ت ۵۶۵۴۶ ه مورخ ۲۱‏/۲‏/۱۳۹۸ مرجع مذکور، ۶۶۵۳ دستگاه است که افزون بر تعداد اشاره شده، گمرکات اجرائی نسبت به ترخیص بیش از ۵۰۰ دستگاه آمبولانس اقدام نموده اند.

وی در ادامه افزود:خودرو‌های سواری اظهار شده به گمرکات در اجرای تصویب نامۀ اشاره شده و اصلاحیه مربوطه که تشریفات گمرکی آن‌ها انجام شده، حقوق ورودی مربوطه تودیع و نسبت به صدور پروانه گمرکی نیز برای این خودرو‌ها در مهلت مقرر اقدام شده لیکن صاحبان کالا نتوانسته اند تا تاریخ ۱۶‏/۴‏/۱۳۹۸ نسبت به خروج این خودرو‌ها از گمرک اقدام نمایند، ۱۰۴۸ دستگاه است. شایان ذکر است طبق بررسی‌های صورت گرفته، کلیۀ خودرو‌های موضوع این بند دارای حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی سی می‌باشند.

شایان ذکر است وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص این خودرو‌ها اعلام نموده است: «با توجه به اینکه در مورد خودرو‌های مذکور، تشریفات گمرکی انجام و حقوق ورودی پرداخت و حتی پروانۀ گمرکی در مهلت مقرر در مصوبۀ دولت صادر شده است ترخیص خودرو‌های مذکور از نظر آن وزارتخانه بلامانع بوده لیکن اگر موضوع در کارگروه هماهنگی تجاری بانک مرکزی نیز مطرح و تصویب شود، اقدام موثری است.» که متعاقب طرح موضوع در جلسۀ کارگروه مذکور، نتیجۀ حاصله پس از وصول صورتجلسه اعلام خواهد شد.

معاون امورگمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران خودرو‌های سواری اظهار شده به گمرکات در اجرای تصویب نامۀ اشاره شده و اصلاحیۀ تصویب نامۀ مربوطه، که تشریفات اولیۀ گمرکی آن‌ها انجام شده لیکن تا تاریخ ۱۶‏/۴‏/۱۳۹۸ منتهی به صدور پروانۀ گمرکی نگردیده است، ۳۴۰ دستگاه اعلام نموده و اظهار کرد:کلیۀ خودرو‌های موضوع این بند دارای حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی سی می‌باشند که جهت «ترخیص» خودروهائی که تشریفات گمرکی آن‌ها به پایان نرسیده و پروانۀ گمرکی برای آن‌ها صادر نشده نیاز به اصلاح مصوبۀ قبلی (مصوبۀ ۱۳۷۱۶۱‏/ت ۵۶۰۲۳ ه مورخ ۱۶‏/۱۰‏/۱۳۹۷ هیأت محترم وزیران) جهت اعطای مهلت جدیدی برای ترخیص این خودرو‌ها می‌باشد.

ارونقی در خصوص خودرو‌های سواری موجود در منطقۀ آزاد اروند گفت: در مجموع ۲۲۷ دستگاه خودرو در گمرک خرمشهر متوقف است که مطابق بررسی‌های صورت پذیرفته، از این تعداد، ۷۳ دستگاه خودرو، سفارش آمریکا و ۱۵۴ دستگاه خودرو، بالای ۲۵۰۰ سی سی اعلام شده که سفارش آن کشور نیستند.

وی تاکید کرد:با توجه به مکاتبات صورت پذیرفته درخصوص ۷۳ دستگاه سفارش آمریکا، برابر پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به استفساریه سازمان مناطق آزاد بررسی لازم معمول و اقدام لازم به عمل آید.

معاون امورگمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: با توجه به مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت ورود خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی سی، مابقی خودرو‌ها ۱۵۴ دستگاه نیازمند اصلاح مصوبه دولت داشته و مقرر شده است سازمان منطقه آزاد با همراهی گمرک ایران نسبت به ارائه پیشنهاد مصوبه به هیئت محترم وزیران درخصوص الباقی خودرو‌های فوق الاشاره اقدام و پیگیری لازم را معمول نمایند که گمرک ایران در این خصوص آمادگی خود را جهت این موضوع اعلام نموده است. > ارونقی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به خودرو‌های سواری با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی سی موجود در گمرکات قبل از تاریخ ۲۳‏/۶‏/۱۳۹۳ تصریح کرد: تعداد این خودرو‌ها که قبل از صدور مصوبۀ شمارۀ ۷۰۴۴۱‏/ت ۵۱۰۴۰ ه مورخ ۲۳‏/۶‏/۱۳۹۳ وارد شده ۱۰۴ دستگاه برآورد شده است که مقرر گردید تعداد خودرو‌هایی که تا قبل از مصوبه اشاره شده طبق مصوبات دولت، به صورت مجاز وارد شده و تاکنون ترخیص نشده است با ذکر مشخصات هر خودروی معین به همراه پیشنهاد مصوبه، به مرجع مزبور ارسال گردد تا در جریان تصمیم گیری دولت قرار گیرد که این اقدام نیز از سوی گمرک صورت پذیرفته است.

وی در خصوص خودرو‌های سواری که دارای پرونده قضائی بوده و در مراجع ذیصلاح مطرح رسیدگی هستند بیان کرد: طبق بررسی‌های اولیۀ بعمل آمده، تعداد خودرو‌های سواری موجود در گمرکات، بنادر و مناطق آزاد و ویژه کهدارای پرونده در مراجع محترم قضائی یا رسیدگی کننده است بیش از ۲۰۰۰ دستگاه برآورد می‌شود که هرگونه اقدام در این خصوص منوط به صدور دستور، قرار یا رأی مراجع ذیصلاح مربوطه خواهد بود. شایان ذکر است طبق بررسی‌های صورت گرفته، کلیۀ خودرو‌های موضوع این بند دارای حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی سی است. دارای پرونده در مراجع محترم قضائی یا رسیدگی کننده می‌باشند بیش از ۲۰۰۰ دستگاه برآورد می‌شود که هرگونه اقدام در این خصوص منوط به صدور دستور، قرار یا رأی مراجع ذیصلاح مربوطه خواهد بود. شایان ذکر است طبق بررسی‌های صورت گرفته، کلیۀ خودرو‌های موضوع این بند دارای حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی سی است.
معاون فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران در رابطه با خودرو‌های سواری فاقد ثبت سفارش موجود در بنادر، مناطق ویژه، آزاد و گمرکات که باهدف ورود به سرزمین اصلی تحت رویۀ واردات قطعی، وارد این اماکن شده اند تشریح کرد: طبق بررسی‌های به عمل آمده، تعداد این خودرو‌ها قریب به ۱۱۰۰ دستگاه می‌باشد که فاقد ثبت سفارش می‌باشند که حدود ۳۵۰ دستگاه از این خودرو‌ها دارای ثبت سفارش بوده اند که با ابلاغ تصویب نامۀ شمارۀ ۱۳۷۱۶۱‏/ت ۵۶۰۲۳ ه مورخ ۱۶‏/۱۰‏/۱۳۹۷ هیأت محترم وزیران و دراجرای مفاد بند ۱ تصویبنامۀ اخیرالذکر، این ثبت سفارش‌ها ابطال گردیده و لیکن صاحبان این خودرو‌ها به دلایل مختلف نتوانسته اند نسبت به اخذ مجوز ثبت سفارش جدید، اظهار خودرو‌ها به گمرکات و ترخیص کالا در مهلت مقرر در مصوبۀ اشاره شده اقدام نمایند.
ارونقی بیان کرد:نسبت به ورود حدود ۷۵۰ دستگاه خودروی سواری به اماکن اشاره شده توسط افراد مختلف اقدام شده و این تصور وجود داشته که نهایتاً با صدور مجوز ثبت سفارش برای این خودرو‌ها موافقت به عمل خواهد آمد که تاکنون چنین اقدامی از سوی دولت صورت نپذیرفته است.

وی خاطر نشان کرد:باید به این نکته توجه داشت که وفق مفاد مادۀ ۸ قانون مقررات صادرات و واردات «واردکنندگان کالا‌های مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید قبل از ورود کالا، منحصراً به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمایند.» که در مورد خودرو‌های اشاره شده فوق ۷۵۰ دستگاه این اقدام صورت نپذیرفته است.

معاون فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران بیان کرد:برای ثبت سفارش‌های بانکی مشمول مصوبۀ ۱۳۷۱۶۱‏/ت ۵۶۰۲۳ ه مورخ ۱۶‏/۱۰‏/۱۳۹۷، قبض انبار‌های صادره تا تاریخ ۱۶‏/۱۰‏/۱۳۹۷ ملاک عمل بوده و برای ثبت سفارش‌های بدون انتقال ارز، قبض انبار تا تاریخ ۱۶‏/۵‏/۱۳۹۷ ملاک عمل قرار گرفته است.

معاون امورگمرکی در این ادامه توضیح داد:با توجه به مفاد مواد ۳۸ و ۳۹ قانون امور گمرکی و اینکه این خودرو‌ها بدلیل فقدان ثبت سفارش، به گمرکات اظهار نگردیده اند، اطلاع دقیقی از آمار آن‌ها وجود نداشته با این وجود، وفق بررسی‌های اولیه بعمل آمده گمان می‌رود در مجموع تعداد ۱۱۰۰ دستگاه خودروی سواری فاقد ثبت سفارش به شرح فوق در اماکن مذکور دپو شده باشد. شایان ذکر است کلیۀ خودرو‌های موضوع این بند دارای حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی سی می‌باشند.

ارونقی افزود:با توضیحات فوق مشخص می‌شود از مجموع ۱۲۲۶۱ دستگاه خودروی سواری، تعداد ۷۱۵۳ دستگاه ترخیص شده و تعداد ۵۱۰۸ دستگاه ترخیص نشده اند که گمرک ایران درخصوص خودرو‌های سواری ترخیص نشده، در چارچوب شرح وظایف سازمانی و حدود اختیارات خود، پیگیری‌های لازم را از طریق مراجع ذیربط و ذیصلاح انجام داده است.


منبع: میزان

انتهای پیام/

نام:
ایمیل:
* نظر:
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران
روزنامه های اقتصادی
داتیس خودرو
پرشیا خودرو
داتیس خودرو
پرشیا خودرو
آخرین اخبار
داتیس خودرو
پرشیا خودرو
MVM
چری
بهمن موتور
کرمان موتور
ایساکو
عصر خدمات
صنعت کار
عصر تشکل
سایپا یدک
امداد خودرو ایران
تلگرام